Otomasyon Hakkında

İnsanlar, yaşam standartlarını artırmak için kaliteli endüstriyel ürünler kullanmak ister. Günümüz küresel dünyasında da firmalar, hem insanların bu isteklerini karşılayabilmek hem de rekabetçi pazar piyasasında yer alabilmek için standart ve kaliteli ürünler üretmek zorundadırlar. Bu ürünlerin daha az emek, daha sağlıklı ve daha ekonomik üretebilmesi için de ileri teknoloji kullanımını gerektiren otomasyon sistemlerinin kullanılması gerekir.

Otomasyon alanında görev alan bireyler, işlerinin gerektirdiği niteliği kazanabilmeleri için hem alt yapılarının güçlü olması gerekir, hem de bilgilerini güncel tutmak zorundadırlar. Bunun yolu da sürekli eğitimdir, yani sağlam bir temel eğitimden sonra, ister kendi kendilerine ister firma içi veya profesyonel kurumlardan eğitim almalarıdır.

Bu alanda eğitim verecek kişilerin de bilgi birikimi ve tecrübelerinin yeterli olması gerekir. 20 yılı otomasyon alanında olmak üzere yaklaşık 35 yıllık eğitimciğim. Bu konuda eğitim veren her kademedeki okul ve endüstriyel kurumlarda her pozisyondaki insana eğitim verdim.

Tecrübelerimin daha fazla kişiye ulaşabilmesi, daha fazla insana bildiklerimi aktarabilmek, insanların bir sorunu giderirken daha az zaman harcaması vb. beklentilerim için bilgi ve tecrübelerimi, verdiğim eğitimlerle beraber kitaplaştırmayı uygun gördüm. Kitaplarımın mükemmel veya eksiksiz olduğunu hiçbir zaman iddia etmedim. Sadece bildiklerimi elimden geldiği kadar fazla kişiye aktarabilmenin en kolay yolu bu olduğu için bunu seçtim. Şundan da eminim ki bu konuları benden çok daha üst düzeyde bilen ve uygulayan birileri vardır. Keşke onlarda bildiklerini bildikleri kadarıyla aktarabilselerdi.

Ayrıca şunu da belirtmeliyim, kitaplar tam profesyonel ekipler tarafından hazırlanmalı. İçerik hazırlama, gramer, sayfa düzeni, kapak, baskı vb. her biri işinde uzman kişilerce oluşturulmalı. Ancak maalesef ülkemizde özellikle bizimki gibi teknik kitaplar baskı aşamasına kadar kitap yazarı tarafından hazırlanmaktadır. Bu da bazı hataları beraberinde getirmektedir.

İyi yabancı dili olan birisi değilim. Dolayısı ile çalışmalarım hiçbir zaman yalın tercüme şeklinde olmamıştır. Ancak şu kesinki bir konuyu öğrenebilmek için çok sayıda kaynak araştırması yapmak, bütün konuları uygulamak ve sonuç alındıktan sonra doküman haline getirmek gerekir. Benim yaptığım da budur.

Saygılarımla

Yavuz EMİNOĞLU