WINCC FLEXIBLE İLE OPERATÖR PANEL PROGRAMLAMA

  • Operatör panelleri hakkında bilgi verilmesi.
  • WinCC flexible programının tanıtılması.
  • Proje oluşturma, etiket (tag) kavramı, grafik resim sayfaları yapma, fonksiyon tuşları.
  • Kütüphane objeleri ile çalışma.
  • Grafik ve tablolar, alarmlar mesajları oluşturma.
  • Kullanıcı tanımlama, dil dönüştürme, faceplate ve reçete oluşturma
  • Visual Basic kodları ile program yazma.
  • WinCC flexible ve Simatic Manager programı ile PLC ve OP’ler kullanılarak uygulamalar yapılması.

Süre: 2 gün