SIMATIC MANAGER İLE S7 300 PLC - TEMEL SEVİYE

 • PLC tekniği hakkında genel bilgiler.
 • Sayı ve kodlama sistemleri.
 • Bit, byte, word ve doubleword kavramlarının açıklanması.
 • PLC sistemlerinin ortak yönleri.
 • PLC sistem elemanları ve konfigürasyonu.
 • S7-300 donanım yapısı.
 • PLC modüllerinin adreslenmesi.
 • S7-300 SIMATIC MANAGER PLC programlama programının tanıtılması.
 • Programlama cihazı ile PLC arasında haberleşme şekilleri ve ayarları.
 • LAD, FBD, STL programlama dillerinin incelenmesi.
 • Sembol listesi oluşturulması.
 • Mantık elemanları, hafıza elemanları, sayıcı ve zamanlayıcı kullanılan örnek problemlerin çözülmesi.
 • Download ve upload işlemi, programı izleme (debugging) ve değişken tablosu (VAT) kullanımı.

Süre: 3 gün