TIA PORTAL İLE TEMEL SEVİYE S7 1200

 • PLC’lerin tanım ve çalışma prensipleri
 • S7 1200 PLC’lerin donanım yapısı
 • PLC programlamada sayı sistemleri ve adresleme yapısı
 • TIA Portal programlama yazılımının tanıtılması ve proje oluşturma
 • PC – PLC arabirim ayarları ve projenin PLC’ye yüklenmesi
 • TIA Portal programlama dilleri (LAD, FBD, ..)
 • Mantık fonksiyonları ile program yazma ve uygulama
 • Hafıza fonksiyonları ile program yazma ve uygulama
 • Zamanlayıcı ve sayıcılar ile program yazma ve uygulama
 • TIA Portal yazılımı ile
  - Program yedekleme
  - CPU’daki programı alma (Upload)
  - Sistem ve darbe hafıza bitlerini kullanma
  - İzleme tablosu oluşturma ve Force etme
  - Referans tablosu kullanma
  - Kalıcı alan (Retentive) ayarları
  - Hafıza kartının kullanımı
  - Durum ledleri anlamları
  - Simülatör yazılımının kullanımı
 • Temel seviye S7 1200 PLC program uygulamaları

Süre: 3 gün