SIMATIC MANAGER İLE S7 300 PLC - ORTA SEVİYE

  • Temel PLC kullanımı ile ilgili bilgilerin hatırlatılması.
  • PLC sistemlerinde kullanılan veri tipleri, bellek yapısı ve adresleme.
  • Karşılaştırma işlemleri.
  • Matematiksel işlemler.
  • Kaydırma, döndürme, sıçrama v.b işlemleri.
  • OB, FC, FB, DB yapıları kullanılarak program yazılması.
  • Temel data cinsleri ve kullanılması.
  • S7 300 PLC’lerde analog sinyallerin işlenmesi ve uygulamalar.
  • Hata nedenleri izleme, arşivleme, şifreleme, force, cross references, dil dönüştürme vb. işlemleri.
  • PLC kullanılan sistemlerde emniyet kuralları.

Süre: 3 gün