TIA PORTAL İLE ORTA SEVİYE S7 1200

 • Yapısal programlama;
  - OB’ler
  - FC’ler
  - FB’ler
  - DB’ler
 • Program bloklarının parametrelendirilerek yazılması
 • Sayısal operasyonlar;
  - Siemens PLC’lerde veri tipleri ve bellek yapıları
  - Taşıma
  - Karşılaştırma
  - Aritmetik ve matematiksel işlemler
  - Kaydırma ve döndürme işlemleri
  - Veri tiplerini dönüştürme vb. uygulamaları
 • Analog sinyallerin işlenmesi
 • TIA Portal yazılımı ile
  - CPU ve program şifreleme
  - Proje veya blokların karşılaştırılması
  - Dil ayarlarının yapılıp uygulanması vb.
 • Orta seviye S7 1200 PLC program uygulamaları

Süre: 3 gün