TIA PORTAL İLE İLERİ SEVİYE S7 1200

 • Birleştirilmiş veri tipleri
  • String
  • Array
  • Struct
  • UDT
  • DTL (tarih ve Zaman)
 • Gerçek zaman saati uygulamaları
 • Endirekt adresleme uygulamaları
 • Hızlı sayıcı ve PWM çıkış kullanma
 • Hata ve kesme OB’lerinin kullanımı
 • Trace, Webserver vb. uygulamalar
 • SCL ile program yazma
 • Kontrol programları ve PID fonksiyonu
  • İki nokta (On-off) kontrolü
  • PWM çıkışlı PID fonksiyonu
  • Analog çıkışlı PID fonksiyonu
 • S7 1200 PLC programlamada hata arama
 • İleri seviye S7 1200 PLC program uygulamaları

Süre: 3 gün